Tượng Thuyền Thuận Buồm Xuôi Gió T15475-V Màu Vàng