Khách hàng khi mua sản phẩm tại Khodecor.net vui lòng đọc kỹ chính sách đổi trả sản phẩm của chúng tôi để đảm bảo quyền lợi và tránh sự tranh cãi không đáng có.

I. Quy Định Về Đổi Hàng.

1. Thời gian đổi hàng.

– Thời gian tiếp nhận yêu cầu đổi hàng: 3 ngày tính từ thời điểm nhận sản phẩm.
– Thời gian đổi hàng: 2 ngày tính từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu đổi hàng.

2. Trường hợp sản phẩm đủ điều kiện đổi hàng.

– Sản phẩm còn đẩy đủ vỏ hộp, nhãn mác, thiết bị và phụ kiện đi kèm.
– Sản phẩm không qua sửa chữa, bị bẩn hoặc hư hỏng.
– Hoàn trả sản phẩm cùng hóa đơn, chứng từ có liên quan trong quá trình mua sản phẩm.
– Sản phẩm được đổi có giá trị tương đương hoặc lớn hơn sản phẩm đổi.

3. Trường hợp sản phẩm không đủ điều kiện đổi hàng.

– Đã quá thời gian đổi hàng.
– Sản phẩm không còn nguyên vẹn, bị lỗi, bị hỏng.
– Sản phẩm không có chính sách đổi trả khi mua sản phẩm.

4. Các trường hợp được đổi sản phẩm.

Sản phẩm chuyển đến có lỗi hỏng, không nguyên vẹn.
Sản phẩm sai màu sắc kích thước.
Sản phẩm mới vẫn trong thời gian được đổi hàng.

5. Các chi phí đổi hàng nếu phát sinh.

+ Chi phí vận chuyển 2 chiều khi đổi hàng:
– Khách hàng chịu: nếu lý do đổi hàng không phải do lỗi sản phẩm
– Khodecor.net chịu: nếu do sản phẩm chuyển đến có lỗi dẫn đến khách đổi hàng.
+ Phí đổi hàng khi đổi sang sản phẩm có giá trị nhỏ hơn:
– Sản phẩm đổi sang có giá trị nhỏ hơn dưới 10%: Không mất phí đổi hàng
– Sản phẩm đổi sang có giá trị nhỏ hơn từ 10 – 20%:
* Đơn hàng < 10 triệu: 10% ( giá trị sản phẩm)
* Đơn hàng từ 10 – 20 Triệu: 5% ( giá trị sản phẩm)
* Đơn hàng trên 20 triệu: Miễn phí
– Sản phẩm có giá trị nhỏ hơn từ 21 – 30%:
* Đơn hàng < 10 triệu: 15% ( giá trị sản phẩm)
* Đơn hàng từ 10 -20 Triệu: 8% ( giá trị sản phẩm)
* Đơn hàng trên 20 triệu: 5% ( giá trị sản phẩm )
– Sản phẩm có giá trị nhỏ hơn từ 31 – 49%
* Đơn hàng < 10 triệu: 20% ( giá trị sản phẩm)
* Đơn hàng từ 10 – 30 Triệu: 15% ( giá trị sản phẩm)
* Đơn hàng trên 30 triệu: 8% ( giá trị sản phẩm )
– Sản phẩm có giá trị nhỏ hơn trên 50%
* Đơn hàng < 10 triệu: 30% ( giá trị sản phẩm)
* Đơn hàng từ 10 – 30 Triệu: 20% ( giá trị sản phẩm)
* Đơn hàng trên 30 triệu: 12% ( giá trị sản phẩm )

II. Quy định về trả hàng.

1. Thời gian trả sản phẩm.

– Thời gian tiếp nhận yêu cầu trả sản phẩm: 1 ngày tính từ thời điểm nhận sản phẩm.
– Thời gian trả sản phẩm: 2 ngày tính từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu trả hàng.

2. Yêu cầu về hàng hóa khi trả sản phẩm.

– Sản phẩm còn đẩy đủ vỏ hộp nhãn mác thiết bị và phụ kiện đi kèm.
– Sản phẩm không qua sửa chữa bị bẩn hoặc hư hỏng.
– Hoàn trả sản phẩm cùng hóa đơn chứng từ có liên quan trong quá trình mua sản phẩm.
– Sản phẩm được đổi có giá trị tương đương hoặc lớn hơn sản phẩm đổi.

3. Các trường hợp không được trả sản phẩm.

– Quá thời gian trả sản phẩm.
– Sản phẩm không còn nguyên vẹn, bị lỗi, bị hỏng.
– Các sản phẩm lắp đặt cố định như: Đồng hồ treo tường, tranh, …
– Sản phẩm đặt theo yêu cầu.
– Sản phẩm được chỉ định không được đổi trả ngay từ khi mua hàng.

4. Các trưởng hợp được trả sản phẩm.

– Sản phẩm chuyển đến có lỗi hỏng không nguyên vẹn.
– Sản phẩm sai màu sắc kích thước.
– Trả hàng mất phí ( không áp dụng với sản phẩm đặt theo yêu cầu, sản phẩm được chỉ định không được đổi trả)

5. Các chi phí trả hàng nếu phát sinh.

+ Chi phí vận chuyển khi trả hàng:
– Khách hàng chịu: nếu lý do trả hàng không phải do lỗi sản phẩm
– Khodecor.net chịu: nếu do hàng hóa chuyển đến có lỗi dẫn đến khách trả hàng.
+ Phí trả hàng:
– Đơn hàng < 10 triệu: 40%
– Đơn hàng từ 10 – 19 Triệu: 30%
– Đơn hàng 20 – 49,9 Triệu: 20%
– Đơn hàng > 50 Triệu: Không trả hàng.