Bộ đồ thờ men màu xanh lục đắp nổi vẽ vàng DT-078X