Bộ đồ thờ men màu xanh coban đắp nổi vẽ vàng DT-078XCB