Gương tròn để bàn viền inox GT005

600.000

Gọi ngay